مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

ايمني ليفتراك و بالابر دستي

رانندگي ليفتراك بايد فقط توسط افرادي كه براي اين كار ...

image

فرهنگ ایمنی

داشتن فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازما ن ها و ...

image

ايمني ديگهاي بخار و مخازن تحت فشار

معرفي انواع ديگهاي بخار، مزايا و معايب ...

image

حوادث چشمي ناشي از كار در صنعت

نعمت بينايي بزرگترين هديه الهي به انسان است . با ...

image

بررسی نقش مدیریت در کاهش حوادث

بررسی پدیده های جهان بر اساس روابط علت و معلول ...

image

ايمني و بهداشت در مسافرت

سرعت مهمترين و تاثير گذارترين عامل ايمني در خودرو است ...

موضوعات بهداشت

image

سروصدا : (خصوصيات ، اثرات ، پيشگيري)

اگر چه انسان بيشتر اطلاعات روزانه خود را از طريق ...

image

مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومي ) و اهداف آن

مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی ) : مهندسی انسان – یا معادل ...

image

آلودگي ناشي از سروصدا

نياز به صنعت در جوامع گوناگون ، ايجاد كارخانه ها ...

image

آشنايي با کمر درد

انجام ورزشهائي مثل شنا ، پياده روي و دوچرخه سواري ...

image

بيماريهاي ناشي از كار

? What do we mean by occupational disease ...

image

كتاب :حدود تماس شغلي (T.L.V ) ورژن 2010

The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) ...

موضوعات محيط زيست

image

منابع اصلي تهديد کننده محيط زيست درياي خزر

سطح آب دريا در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته ...

image

خلاصه اي از آلودگي هوا

تعريف آلاينده : آلاينده به ماده اي گفته ميشود كه ...

image

الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري

بطور كلي تراكم جعيت در شهرهاي بزرگ وبه دنبال آن ...

image

زباله هاي بيمارستاني و روشهاي دفع آنها

زايدات مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستانها ...

image

مديريت زباله هاي شهري

توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و کليه ...

image

بررسی اثرات زیست محیطی سدها

هر نوع توسعه با هر درجه اي از کمیت یا ...

سيستمهاي مديريت

image

مديريت كنترل خسارت

پيشرفت تکنولوژی ، تغييراتی را در جامعه بوجود آورده و ...

image

نقش مديريت بحران در سازمانها

با توجه به روند رو به رشد وقوع بحران ...

image

ارزيابی زيست محيطی راهبردی منابع آب

در برنامه ريزي پروژه هاي توسعه منابع آب همواره بايستي ...

image

ارائه مدل HSE مبتنی بر استاندارد PMBOK

سالانه در جهان ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق ...

image

بهره گيري از نحوه تفکر سيستمي در مديريت H.S.E

هنر تفکر سيستميک آن است که ما را قادر مي ...

image

نقاط قوت و ضعف مديريت ايمني

قرن بيستم شاهد تولد و رشد نهضت ايمني در سراسر ...

تبلیغات سایت