مهندس عبدالصمد احمدوند

مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (H.S.E)

موضوعات ايمني

image

تأمين ايمني

ما هيچگاه آرزو نمي كنيم كه براثر سوانح بالقوه دچار صدمه و خسارت شويم ، ...

image

برنامه ايمني ليفتراكها

Inspect the lift truck prior to its use (i.e., at the beginning of each day ...

image

دستاوردهاي ايمني

ساخت يك محصول ايمن يا محصولي كه هيچ گاه دچار حادثه نشده و از بين ...

image

هند بوك ايمني در برق

ELECTRICAL SAFETY HANDBOOK ...

image

روشهاي پيشگيري از مسموميت ناشي از CO

گاز منو اكسيد كربن بي رنگ و بي بو بوده كه بر اثر احتراق ناقص ...

image

ایمنی نگهداری و حمل و نقل کالاهای خطرناک

با توجه به اهميت و كارايي مواد منفجره در صنايع نظامي ، حجم توليد و ...

موضوعات بهداشت

image

كتاب : ارگونومي براي مديران و كارفرمايان

تاریخ ارسال : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

ارگونومي علمي است كه رابطه ي متقابل انسان و ماشين، ابزار كار و محيط و همچنين رابطه ي متقابل بين فرآورده و كاربر را مورد مطالعه قرار مي دهد و ...

image

مهندسي بهداشت صنعتي و نمونه برداري از هوا

تاریخ ارسال : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

Air Sampling And Industrial Hygiene Engineering ...

تبلیغات سایت