Welcome To The Ahmadvand.org Website
03:28 9 مرداد ماه ، 1394
مدیر سایت
موضوعات سايت
ساعت سايت
نظرسنجی سايت
کدام بخش سایت بیشتر مورد بازدید شما قرار می گیرد؟

ایمنی
بهداشت
محیط زیست
سیستمهای مدیریتنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 278
نظرات : 0

بازرسي از حفاظ ها بايد يكي از وظايف اصلي در نگهداري حفاظ هاي ماشين آلات باشد . يكي از علل عمده بازرسي از حفاظ ها اين است كه اكثر كارگران نسبت به باقي ماندن حفاظ هايي كه به نحو صحيحي عمل نمي كنند ، علاقه نشان نمي دهند يا حفاظ هايي را كه به عللي برداشته شده اند برسر جاي اصلي قرار نمي دهند . بازرسي هاي به موقع ، موارد نقص را آشكار مي سازد كه برطرف كردن به موقع آنها از زيان هاي سنگيني جلوگيري مي كند . استفاده از چك ليست ها در بازرسي ماشين آلات كار را ساده تر كرده و تعقيب مسا ئل را سهل مي سازد. اين چك ليست ها تا آنجاييكه امكان دارد بايد كوتاه و در بر گيرنده تمام نكات اصلي باشد.

دوشنبه، 3 تير ماه ، 1392
نظرات
بازديد: 3341 بار

 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشي است كه از بروز بيماري‏هاي شغلی که در محيطهاي كاري توسط عوامل زيان آور بوجود مي‏آيند ، جلوگيري مي‏كند . اين كار با شناسايي ، اندازه ‏گيري ,ارزیابی و كنترل عوامل زيان آور محيط كار صورت مي‏گيرد .

 عوامل زيان آور محيط كار به 5 دسته تقسيم مي‏شوند :

1- عوامل زيان ‏آور فيزيكي

 2- عوامل زيان‏ آور شيميايي

 3- عوامل زيان‏ آور ارگونوميكي ( مهندسي عوامل انساني )

 4- عوامل زيان‏ آور بيولوژيكي ( زيست شناختي )

5- عوامل زيان‏ آور رواني

يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1392
نظرات
بازديد: 3782 بار

اسپیرومتر وسیله ایست که جهت اندازه گیري حجم دم و بازدم در واحد زمان بکار می رود و از این طریق مقدار و سرعت پر و خالی شدن ریه ها از هوا محاسبه می شود. از طریق اندازه گیري دم و بازدم عمیق و پرفشار اطلاعات زیادي می توان در مورد خصوصیات مکانیک تهویه ریه آموخت . از زمانیکه هاچینسون در سال 1846 براي اولین بار اسپیرومتر را اختراع و از آن استفاده نمود؛ اندازه گیري حجم هاي دینامیک ریه و حداکثر شدت جریانهاي تنفسی در تشخیص و شناسائی بیماریهایی که سیستم تنفسی را گرفتارمی کند،معمول گردید.با گذشت زمان ، اسپیرومتر و پیک فلومتر ، همانند دستگاه فشارسنج جایگاه ضروري نزد پزشکان خانواده پیدا کرد. همانطور که نمی توان کنترل یک بیمارفشارخونی را بدون استفاده از دستگاه فشارسنج متصور بود، وجود یکدستگاه اسپیرومتر نیز جهت کنترل بیماریهاي تنفسی ضروري می باشد.

شنبه، 14 ارديبهشت ماه ، 1392
نظرات
بازديد: 4295 بار

Risk management — Principles and guidelines

 This International Standard provides principles and generic guidelines on risk management. This International Standard can be used by any public, private or community enterprise, association, group or Individual. Therefore, this International Standard is not specific to any industry or sector. This International Standard can be applied throughout the life of an organization, and to a wide range of activities, including strategies and decisions, operations, processes, functions, projects, products, services and assets. This International Standard can be applied to any type of risk, whatever its nature, whether having positive or negative consequences.

جمعه، 13 ارديبهشت ماه ، 1392
نظرات
بازديد: 4701 بار
Environment, Health and Safety Handbook

 Purpose of Handbook : Levi Strauss & Co. has prepared this Environment, Health and Safety (EHS) Handbook to help our business partners meet the EHS requirements listed in Chapters 11 and 12 of our Terms of Engagement Guidebook. As the Following example demonstrates, meeting our TOE requirements is no less Important than meeting our quality standards or delivery time
جمعه، 6 ارديبهشت ماه ، 1392
نظرات
بازديد: 5432 بار
?What is occupational toxicology

 Occupational toxicology is the study of the adverse effects of agents that may be encountered by workers during the course of their employment. The adverse effects may be in the workers themselves, or in experimental animals, or other test systems used to define and/or understand the toxicity of the agent of interest. The term ‘occupational’ is used in preference to ‘industrial’ because the latter may have the connotation of chemical exposure in factories; this would not necessarily include work such as farming, with potential exposure to pesticides—or office work, with issues such as photocopiers in enclosed space.

پنجشنبه، 12 بهمن ماه ، 1391
نظرات
بازديد: 4252 بار

پيام مديرعامل محترم گروه خودروسازي سايپا به نخستين سمينار ارگونومي در صنعت خودروسازي

 بسم ا... الرحمن الرحيم

تنوع و پيچيدگي صنايع خودروسازي و تقابل انسان و ماشين گستره وسيعي از نيروي کار را در معرض خطرات و آسيب ها قرار داده است. سرمايه هاي انساني مهم ترين بخش از آن سازمان است که حفاظت از آنها يکي از مهم ترين اصول مديريت است. هم اکنون ارگونومي به عنوان يکي از دغدغه هاي اصلي شرکت هاي خودروسازي در سطح دنيا مطرح مي باشد و در هنگام طراحي، اجرا و تغييرات ايستگاه هاي كاري، موضوعات ارگونوميکي جهت تسهيل فعاليت ها و مطابقت آن با نيروي انساني مدنظر قرار مي گيرد. اينجانب رعايت اين موضوعات در طراحي ها و تغييرات خطوط توليد و کسب مشارکت کليه کارکنان در بهبود ارگونوميکي خطوط و فرايندهاي توليد را به همه مديران صنايع خودروسازي توصيه مي کنم. باور عميق اينجانب و همکاران بنده داشتن نيروي انساني خلاق، سالم و تواناست تا با کمک و کوشش آنان بتوانيم با توليدات درخور شان ايراني، موجب رضايت يزدان پاک و هموطنان عزيزمان شويم و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم کرد. اينجانب به عنوان مديرعامل سابق شرکت پارس خودرو پيشنهاد برگزاري سمينار ارگونومي در صنعت خودروسازي را به معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني پارس خودرو با هدف نهادينه شدن فرهنگ ارگونومي ارائه نمودم و اکنون به عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اين سمينار را گامي مهم در افزايش سلامت و نشاط کارکنان و خانواده هاي شريف ايشان و مرتفع شدن بسياري از مشکلات موجود در خطوط توليدي مي دانم و ضمن حمايت از تصميمات اتخاذ شده در اين سمينار و تداوم آن در سال هاي آتي، از تلاش شبانه روزي همکاران خود در شرکت پارس خودرو کمال قدرداني را دارم.

سعيد مدني

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا

سه شنبه، 11 مهر ماه ، 1391
نظرات
بازديد: 5356 بار

برگزاري نخستين سمينار تخصصي ارگونومي در صنايع خودروسازي در پارس خودرو

 شرکت پارس خودرو - باکيفيت ترين خودروساز کشور - ميزبان نخستين سمينار تخصصي ارگونومي در صنايع خودروسازي شد. به گزارش روابط عمومي شرکت پارس خودرو، اولين سمينار تخصصي ارگونومي در صنايع خودروسازي با هدف بهره گيري شرکت هاي خودروساز از فعاليت هاي ارگونومي يکديگر و انتقال تجربيات در جهت حفظ و صيانت از ثروت هاي انساني با حضور مديران ايمني و بهداشت کار شرکت هاي سايپا، ايران خودرو، سايپاپرس، سايپاکاشان، سايپاديزل، مگاموتور، زامياد، بهمن موتور، ايران خودرو خراسان و مديران ارشد شرکت پارس خودرو برگزارشد. در اين سمينار مهندس مدني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا طي پيامي اهميت موضوع ارگونومي در صنايع خودروسازي در سطح دنيا را يادآورشد و دقت در طراحي، اجرا و تغييرات ايستگاه هاي کاري را جهت تسهيل فعاليت هاي نيروي انساني در صنعت خودروسازي ضروري دانست. مهندس مدني داشتن نيروي انساني خلاق، سالم و توانا جهت توليد محصولات درخور شان مردم ايران را جزء باورهاي خود دانست و هدف از برگزاري اين سمينار را نهادينه شدن فرهنگ ارگونومي و افزايش سلامت و نشاط کارکنان و مرتفع شدن بسياري از مشکلات موجود در خطوط توليد بيان کرد.

در ادامه مهندس احمدوند مدير ايمني , بهداشت , محیط زیست (HSE) شرکت پارس خودرو و دبير اجرايي اين سمينار با اشاره به اهميت حفظ و نگهداري نيروي انساني در صنايع افزود: از سه ديدگاه اخلاقي و انساني، قوانين و مقررات وضع شده و نگاه به توسعه پايدار، نگهداشت سلامت افراد بسيار حائز اهميت است و انسان به عنوان محور و مبنا و سرمايه اصلي تحقق توسعه پايدار است. وي با اشاره به اين نکته که بايد با برگزاري جلسات تخصصي و سمينارهاي سالانه به حل مشکلات ارگونومي در بين شرکت هاي خودروساز سرعت بخشيد، تاکيدکرد: هدف از برگزاري اين سمينار علمي و تخصصي ارائه دستاوردهاي ارگونومي در بين شرکت هاي خودروساز، ايجاد زبان مشترک در زمينه هاي ارزيابي و شناسايي مداخلات ارگونوميکي و حرکت به سمت تامين، افزايش و ارتقاي سلامت و کيفيت کار و زندگي ثروت هاي انساني است. در اين سمينار که با حضور اساتيد دانشگاه هاي  علوم پزشکی شهيد بهشتي و تهران برگزارشد، دستاوردهاي به دست آمده در ساير شرکت هاي خودروسازي در حوزه ارگونومي ارائه و بررسي شد و در پايان از مديران و کارگران برتر شرکت پارس خودرو در حوزه ايمني و ارگونومي تقدير به عمل آمد.

سه شنبه، 11 مهر ماه ، 1391
نظرات
بازديد: 5103 بار

  ارگونومي مشارکتي ، مشارکت فعال تمام سازمان در توسعه و اجراي دانش ارگونومي است که البته با حمايت کامل مديريت انجام مي‌شود تا شرايط محيط کار، کيفيت و بهره‌وري افزايش يابد. يکي از ويژگي‌هاي ارگونومي مشارکتي اين است که کارکنان بتوانند ارگونومي را به عنوان يک دانش و تکنولوژي فراگيرند و از آن براي حل مشکلات محيط کار استفاده کنند.در حال حاضر رويکرد ارگونومي مشارکتي، در سازمان به عنوان رويکردي موثر براي تحول سازمان‌ها، بهره‌وري و رضايتمندي کارکنان پذيرفته شده است. از آنجا که بهبود مداوم در سازمان بدون مشارکت همه نيروهاي درگير در سازمان امکانپذير نيست و مديريت به تنهايي توان و امکان ارزيابي تمام فعاليت‌ها را در سازمان ندارد، جلب مشارکت همه به منظور ايجاد بهبود در سازمان ضروري است و انجام اين مهم باعث احساس مالکيت نسبت به کار، شکوفا شدن خلاقيت‌ها و ارائه پيشنهادات مي‌شود.

پنجشنبه، 16 شهريور ماه ، 1391
نظرات
بازديد: 5628 بار

بهداشت رواني عبارتست از کليه روشها و تدابيري که براي پيشگيري از ابتلاء و درمان بيماريهاي رواني و توان بخشي بيماران رواني موجود به کار مي رود . هدف اساسي بهداشت رواني، پيشگيري است .بيماريهاي رواني جزو پديدهاي اجتماعي محسوب مي شوند و نوعي عدم کارکرد اجتماعي به حساب مي آيند. يکي از ابزارهاي مفيد جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني،آموزش،در مرحله بعد ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي و در مرحله آخر،ارجاع به مراکز درماني و بهداشتي است. در تعريف ديگر، فردي را مي توان از نظر رواني سالم دانست که تعادل ميان رفتارها و کنترل او در مواجه با مشکلات اجتمايي وجود داشته باشد .اين تعريف،متعلق به ديدگاه سيستميک است .طبق اين ديدگاه،انسان به تنهایي مطرح نيست بلکه آنچه مورد بحث قرار مي گيرد پديده هاي است که در اطراف او وجود دارد(خانواده، همسالان،نهادهاي اجتماعي و…).

يكشنبه، 4 تير ماه ، 1391
نظرات
بازديد: 4382 بار
لينك سايت ها و وبلاگ ها
ورود اعضاء به سایت
نام کاربری

رمز عبور

چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امكانات مخصوص كاربران استفاده نمائيد .
عضويت سريع كاربران
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 
مطالب گذشته
شنبه، 2 ارديبهشت ماه
· کتاب : A Guide to Ergonomics
سه شنبه، 16 اسفند ماه
· خطاي انساني حلقه ارتباطي ارگونومي و ايمني
سه شنبه، 8 آذر ماه
· ترويج فرهنگ ايمني = توسعه رفتار ايمن
جمعه، 21 مرداد ماه
· نقش مديريت بحران در سازمانها
دوشنبه، 27 تير ماه
· ايمني ديگهاي بخار و مخازن تحت فشار
شنبه، 11 تير ماه
· آموزش ارگونومي بصورت پاور پوينت
دوشنبه، 30 خرداد ماه
· تاثير عوامل فيزيكي بر محيط كار
شنبه، 21 خرداد ماه
· مروری اجمالی بر مدیریت ریسک
دوشنبه، 16 خرداد ماه
· معرفی تکنيک QEC
پنجشنبه، 5 خرداد ماه
· آناليز مقدماتی خطر PHA (بصورت پاور پوينت )
چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه
· بهبود مستمر به سبك ژاپني (كايزن)
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه
· ارزیابی عملکرد تهویه موضعی
دوشنبه، 12 ارديبهشت ماه
· راهکارهاي ارتقاء فرهنگ ايمني در سازمان
شنبه، 10 ارديبهشت ماه
· سمباده های بادي دستي و عوامل زيان آور آن
شنبه، 27 فروردين ماه
· زباله هاي بيمارستاني و روشهاي دفع آنها
دوشنبه، 16 اسفند ماه
· توصيه هاي ايمني در سفر
شنبه، 14 اسفند ماه
· مديريت مواد زائد جامد شهری
چهارشنبه، 11 اسفند ماه
· كتاب : طراحي روشنايي در محيط كار
دوشنبه، 9 اسفند ماه
· ارزيابي ريسك به روش HAZAN
پنجشنبه، 5 اسفند ماه
· کاربرد تکنیک HAZOP در ارزیابی خطرات H.S.E

مطالب قدیمی تر