مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

طراحي سيستمهاي ايمني در تونلهاي جاد ه اي

همگام با ازدياد تونلهاي جاده اي و افزايش تعداد وسايل ...

image

شعار هاي ايمني

ايمني لازمه توسعه پايدار. ...

image

ايمني و بهداشت در مسافرت

سرعت مهمترين و تاثير گذارترين عامل ايمني در خودرو است ...

image

روش اجرايي ايمني پيمانكاران

The purpose of these procedures is to ensure that the ...

image

آيين نامه عمومي ايمني در تعميرگا ههاي وسايط

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي ...

image

مبارزه با حريق براي افراد ضايعه نخاعي

آتش سوزي از حوادثي است که در هر زمان و ...

موضوعات بهداشت

image

مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومي ) و اهداف آن

مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی ) : مهندسی انسان – یا معادل ...

image

اهميت روشنايي و بررسي جنبه هاي آن

به طور كمي روشنايي از سه منظر قابل بررسي است ...

image

بهداشت رواني در محيط كار

يكي از نشانه‌هاي بهداشت رواني در محيط كار ، رضايتمندي ...

image

كتاب حدود تماس شغلي ( T.L.V)

روند رو به توسعه تکنولوژي در بخش هاي مختلف صنعت ...

image

استانداردهاي ملي ارگونومي

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سامانه اي براي استفاده ...

image

كتاب :حدود تماس شغلي (T.L.V ) ورژن 2010

The Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs) ...

موضوعات محيط زيست

image

پايداري محيط زيست از نظر اسلام

در جنگ انسان با طبيعت كه از انقلاب صنعتي شروع ...

image

پيوند حقوق بشر و محيط زيست

ارزيابي مختصر و اجمالي حاضر از وضعيت حقوقي غالب در ...

image

نقش نانوتكنولوژي در محيط زيست

امروزه از فن آوري هاي مختلف به منظور ايجاد آسايش ...

image

راهنماي آئروسل ها(اندازه گيري- دزيمتري و...)

Aerosols consist of particles in the very broad range of ...

image

بهينه سازي انرژي و حفظ محيط زيست

در آستانه هزاره سوم ميلادي ، با توجه به تحولات ...

image

ارزيابي اثرات محيط زيستي ( EIA )

EIAيا ارزيابي اثرات زيست محيطي ، رويكردي است كه به ...

سيستمهاي مديريت

image

بهره گيري از نحوه تفکر سيستمي در مديريت H.S.E

هنر تفکر سيستميک آن است که ما را قادر مي ...

image

بهبود بهره وري و ساماندهي نظام5S

امروزه بهبود بهره وري يكي از مهمترين اهداف مؤسسه ها ...

image

نقاط قوت و ضعف مديريت ايمني

قرن بيستم شاهد تولد و رشد نهضت ايمني در سراسر ...

image

مديريت بحران

اين مقاله حاوي مطالب ذيل است ...

image

دوازده اصل مهم از مديريت ريسك

اصل اول : كليه فعاليتهاي انساني كه در آنها از ...

image

قانون ايمني راهها و راه آهن

ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار کشي و تاسيسات به شعاع ...

تبلیغات سایت